Denne sida finn vi ikkje att -
du lyt prøve ei anna
(og så skal vi sjå om den har blese på sjøen).

 
404halvhjerta.png